Joalis > Vzdělávání > Abeceda detoxikace ve veterinárním lékařství
Joalis

Vzdělávání

Abeceda detoxikace ve veterinárním lékařství

Cílem těchto řádků jue seznámit širší veřejnost se základními pojmy detoxikační metody podle p. MUDr. J. Jonáše a její praktické využití ve veterinárním lékařství. Protože se zde setkáváme takřka s novým stylem myšlení, kterým je tředba uvažovat i léčbě a prevenci civilizačních onemocnění u zvířat. Detoxikační medicína je snoubením filozofikcých a medicínských systémů s moderní lékařskou vědou, zejména toxikologií a mikrobiologií.
Zde jsou shrnuty jen určité základní pojmy a praktické zkušenosti. Naleznete zde původní myšlenky MUDr. J. Jonáše, který přišel na spojení infekčních ložisek s tradiční čísbnkou mjedicícnou. (TČM). Byly vytvořeny ve spolupráci s p. Ing. V. Jelínkem a p. MVDr. J. Bilíkovou.
Tyto informace by měly být srozumitelné široké, tedy laické i odborné veřejnosti. Bližší informace a hlubší výklad je možný na seminářích, které pořádáme. Máte-li tedy zájem o vzdělávání, můžete se přihlásit.