Joalis> Podmínky registrace
Joalis

Podmínky registrace

Podmínky registrace na www.joalisanimal.eu
1. Provozovatelem stránek www.joalisanimal.eu je společnost Joalis s.r.o., Orlická 9/2176, 130 00 Praha 3, IČ 25408534.

2. Registrace je zdarma.

3. Při registraci je uživatel povinen uvést skutečná data a skutečnou emailovou adresu, na niž mu chodí elektronická pošta. V případě, že tak neučiní, může provozovatel jeho registraci zrušit.

4. Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zasíláním informací o akcích provozovatele a jeho distributorů a se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a jeho distributorů za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely.

5. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě.

6. Uživatel nesmí v diskuzních příspěvcích používat vulgární nebo urážlivé výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost. Porušení těchto pravidel má za následek zrušení registrace.

7. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost uživatelů a obsah jejich příspěvků.

8. Souhlas se stanovenými pravidly registrace potvrzuje uživatel při vyplňování registračního formuláře zaškrtnutím příslušného pole.

9. Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.