Joalis> Obchodní a dodací podmínky
Joalis

Obchodní a dodací podmínky

Obecná ustanovení a vymezení pojmů
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě ww.joalisanimal.eu. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva
a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu
www.joalisanimal.eu je společnost JOALIS s. r. o., se sídlem Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3, IČ 25408534, DIČ CZ25408534, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96984. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající/dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Uzavření kupní smlouvy – Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami
a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je jen do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Obchodní a dodací podmínky pro zasílání produktů:
Výhradní distributor pro ČR společnost ECC s. r. o. má velmi dobře propracovaný systém zásilkové služby. Po objednávce (telefonem, mailem, faxem, či poštou) zboží obdržíte do 24 hodin. Toto platí pro objednávky uskutečněné do 12:00 hod daného dne, objednávky obdržené po této hodině budou expedovány následující den. Pokud se výjimečně stane, že některé zboží není skladem, budeme vás telefonicky nebo emailem kontaktovat, abychom se domluvili, jestli
s vyřízením objednávky počkáme, až bude kompletní, nebo pošleme pouze její část. Pokud objednávku neobdržíte do dvou dnů a nedostane upozornění, že objednávka nebyla vyřízena, zpravidla je balík uložen na vaší poště. Můžete se také telefonicky informovat na telefonu 383 321 741 na číslo balíku, podle kterého je možno na poště zjistit, kde se balík nachází.

Poštovné a balné:
Pokud jakákoliv objednávka převyšuje částku 2.000 Kč s DPH, není poštovné a balné účtováno. V opačném případě bude naúčtován jednorázový poplatek za poštovné 100 Kč.

Způsob dodání zboží:
Společnost ECC s. r. o. využívá služeb České pošty. Objednané zboží bude doručeno na udanou dodací adresu. Po převzetí zásilky Českou poštou je automaticky kupujícímu zaslán e-mail s číslem balíku a odkazem na www stránky, kde může pohyb zásilky sledovat. Zboží je též možné převzít osobně v některém ze skladů ECC s. r. o. (Praha, Strakonice).

Způsob úhrady zboží:
Hotově – při osobním převzetí v některém ze skladů ECC s. r. o. (Praha, Strakonice)
Dobírka –Nejběžněji používaná platební metoda. České poště uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží

Ochrana osobních dat
Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.