Joalis> Ing. Vladimír Jelínek
Joalis

Ing. Vladimír Jelínek

Ing. Vladimír JelínekSpolumajitel a jednatel společnosti Joalis
Ing. vladimír Jelínek je spoluautor, lektor a nadšený propagátor metody řízené a kontrolované detoxikace organismu. Kromě publikační, přednáškové a organizační činnosti již několik let pracuje také jako detoxikační poradce.


 v.jelinek@joalis.cz
Osud přivedl Ing. Jelínka k přírodní medicíně tak trochu oklikou – přes studium hry na klarinet a saxofon na konzervatoři a oboru mikroelektronika na ČVUT. Specializoval se na analýzu lidské řeči pomocí počítače, holografii a spektrální analýzy informace. Jeho práce v oblasti obchodu ho v roce 2000 přivedla k setkání s MUDr. Josefem Jonášem. Myšlenkou řízené a kontrolované detoxikace a vkládání informací do preparátů byl natolik osloven, že začal s MUDr. Jonášem spolupracovat a ještě téhož roku se stal detoxikačním terapeutem.

V rámci svých badatelských aktivit se věnuje především problematice toxicity kovů a radioaktivních látek a jejich vlivu na chronické zdravotní problémy, problematice genomu s ohledem na detoxikační terapie a zkoumání souvislostí mezi emocemi, zdravotními obtížemi a detoxikací. K jeho velikým přednostem patří orientace mezi různými vědními obory (medicína, mikroelektronika, programování, teorie vlnění, teorie hudby, kvantová fyzika, filosofie, religionistika, …). Zabývá se teoretickým vysvětlením podstaty informační medicíny a homeopatie a nebojí se aplikace netradičních postupů v detoxikaci lidského organismu.

Ing. Jelínek je autorem úspěšných publikací Abeceda detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše a Detoxikace lidské mysli. V minulých letech publikoval řadu článků v časopisech Meduňka, Regena a dalších, pravidelně přispívá do Bulletinu informační a celostní medicíny Joalis info.

V současné době se věnuje kromě výzkumu zejména publikační a přednáškové činnosti, je lektorem odborných seminářů metody řízené a kontrolované detoxikace. Zároveň stále pracuje jako detoxikační poradce, aby mohl uceleně spojit detoxikační a holonomní teorie s praxí.