Joalis> Profily osobností společnosti Joalis
Joalis

Profily osobností společnosti Joalis

V této sekci se můžete seznámit s jednotlivými členy vedení společnosti Joalis s. r. o. Přečtěte si něco o osudech jednatelů firmy Joalis, MUDr. Josefa Jonáše a Ing. Vladimíra Jelínka, nebo spolumajitelky Mgr. Marie Vilánkové. V jejich medailoncích najdete průřez jejich kariérou i přehled současných pracovních aktivit.
Další osobností, která je velice úzce spjata s veterinární sekcí spol. Joalis, s.r.o., je paní MVDr. Jitka Bilíková.