Joalis> Mgr. Marie Vilánková
Joalis

Mgr. Marie Vilánková

Mgr. Marie VilánkováMgr. Marie Vilánková je autorka diagnostického softwaru EAM set, badatelka v oboru teorie informační medicíny a lektorka řízené a kontrolované detoxikace organismu. Kromě publikační, přednáškové a organizační činnosti se věnuje výzkumu v oblasti teorie informace ve vztahu k lidskému organismu.

m.vilankova@joalis.cz

Mgr. Marie Vilánková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializovala se na obor informatika, věnovala se teorii informace, inteligentním informačním systémům, matematické analýze a algebře. Během studia si myslela, že se bude věnovat tvorbě analytických systémů pro odhalování skrytých informací a souvislostí v hromadných úložištích dat. Osud však dal jejímu životu jiný směr. Společně s Ing. Jelínkem začala podnikat v oblasti potravinových doplňků a speciální kosmetiky a to vedlo v roce 2000 k setkání s MUDr. Josefem Jonášem.

Možnost řešení fyzických i psychických obtíží pomocí informace ji velmi zaujala a začala se věnovat teoretickému vysvětlení působení preparátů Joalis a možnostem diagnostiky lidského organismu pomocí počítačových systémů. Naprogramovala software EAM set, jenž tvoří ve spojení s přístrojem Salvia velmi efektivní nástroj pro diagnostiku široké škály toxinů v lidském těle, které mají vliv na zdraví člověka. Je také autorkou softwaru, který se používá k nahrávání holografických informací do preparátů Joalis.

Jejím velkým koníčkem se stala imunologie, psychoneuroimunologie a mikrobiologie. Aplikováním teorie informace na živé soustavy hledá nové souvislosti mezi patogenními mikroorganismy a poruchami funkcí lidského těla. V současné době se věnuje obchodní a organizační činnosti na poli informačních preparátů v České republice, publikační činnosti a je lektorkou odborných seminářů metody CIC – řízené a kontrolované detoxikace.